W przypadku terapii dla młodzieży wychodzimy z założenia, że dla młodych ludzi okres dojrzewania jest trudnym rozwojowo okresem, w którym człowiek znajduje się w tragiczny konflikcie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością.

Z jednej strony młoda osoba nie może już powrócić do dzieciństwa, ale z drugiej strony dorosłość jawi się jej na tyle przerażająca, że nie potrafi do niej wejść. Ten separacyjny wewnętrzny konflikt staje się właśnie źródłem wielu zaburzeń.

To, co nasi psychologowie wzmacniają i dają w prowadzonej terapii dla młodzieży ,zgłaszającej się po pomoc, to refleksję, żeby się zastanowili i dojrzali do bycia dorosłym i byli świadomi własnych mechanizmów reagowania. Wierzymy, że jeżeli młody człowiek wyjdzie z terapii z pomysłem czy refleksją to jest już wygranym, który poradzi sobie ze swoimi lękami i będzie umiał dosięgnąć dorosłości.

Terapia indywidualna skierowana jest do młodego człowieka, który:

  • doświadcza trudności w adaptacji do nowego środowiska (szkoły, grupy rówieśniczej),
  • przeżywa silny stres lub lęk dezorganizujący codzienne życie i uniemożliwiający zadowalające funkcjonowanie,
  • odczuwa problemy natury psychosomatycznej,
  • cierpi na skutek przeżyć związanych z traumą, utratą osób bliskich, dysfunkcją czy zmianą w środowisku rodzinnym,
  • ma kłopot w wyrażaniu własnych emocji,
  • stosuje agresję wobec siebie lub wobec otoczenia,
  • ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i innymi osobami z otoczenia,
  • pragnie poszerzyć swoją zdolność do odczuwania i refleksji, by pełniej i w sposób bardziej świadomy budować swoją dojrzałą i szczęśliwą przyszłość.

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne nastolatek zapraszany jest wraz z rodzicami, gdzie w przyjaznej atmosferze łatwiej będzie nakreślić obszary trudności, z jakimi boryka się młody człowiek.

W przypadku starszej młodzieży zachęcamy, by młody człowiek sam skontaktował się Instytutem, by ustalić termin konsultacji. Terapeuta spotyka się również z rodzicami młodego człowieka, ale zawsze w jego obecności i za jego zgodą (wyjątkiem są sytuacje, gdy bardzo poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie konsultowanej osoby).

W pracy z młodzieżą zwykle istnieje potrzeba kilku konsultacji, by ustalić jaki rodzaj pomocy jest najbardziej odpowiedni dla zgłaszającej się osoby. Jeśli w wyniku procesu konsultacyjnego zapadnie decyzja o podjęciu terapii, sesje odbywają się regularnie, w stałych ustalonych w kontakcie z uczestnikiem warunkach dotyczących dnia i godziny. Czas sesji terapeutycznej wynosi 50 min.