Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Jesteśmy profesjonalnym zespołem pracującym w różnych podejściach i mającym różne formy pracy, ale jako grupa myślącym w nurcie psychodynamicznym. Uznajemy, że nieuświadomione emocje i pragnienia mają związek z naszym życiem. Zakładamy, że te nieświadome uczucia, jeśli są blokowane mogą szukać innej drogi ujścia. Tą drogą mogą być albo objawy chorobowe albo brak zadowolenia z życia.

Pomagamy leczyć zaburzenia jedzenia

W ramach leczenia w naszej klinice zaburzeń jedzenia oferujemy kompleksowy program od zaplecza psychiatrycznego po pracę nad rozwojem ciała. Terapie prowadzone są z założeniem, że każda osoba choruje z innych powodów i tym samym potrzebuje innego podejścia w leczeniu. Cały zespół naszego instytutu jest zaangażowany w dobraniu optymalnej terapii dla każdego, kto zgłosi się do nas o pomoc. Oferujemy swoim pacjentom bogaty wachlarz usług, który oprócz porad psychiatrycznych i prac z ciałem, zawiera terapie indywidualną, rodzinną, grupową oraz konsultacje z dietetykiem. Umożliwiamy również kontakt z osobami, które mają już za sobą chorobę i mogą się podzielić swoimi doświadczeniami. W przypadku pacjentów, u których ustają objawy, skupiamy się na części rozwojowej człowieka. W razie potrzeby wspieramy również pomocą rodziny osób chorych. Swoja szeroką ofertę kierujemy do osób chorujących na anoreksję nervosa, bulimię nervosa, a także do tych, którzy objadają się kompulsywnie lub „zajadą” swoje problemy.

Prowadzimy terapię dla dzieci

Nasze terapie skierowane są do dzieci z problemami wychowawczymi lub mającymi kłopoty w odnajdywaniu się w różnych rolach społecznych, a także tych będącymi w różnych kryzysach np. około rozwodowych. Zapewniamy terapię dla dzieci z objawami somatycznymi (bólami głowy czy brzuszka), o których wiemy, że ich podłoże wynika ze stresu lub niemożności wyrażenia swoich potrzeb, czy też nieumiejętności nawiązywania kontaktów z innymi. Pomagamy również dzieciom, które doświadczyły różnego rodzaju bólów lub są po ciężkich przeżyć traumatycznych np. związanych z chorobą, które to dzieci przede wszystkim potrzebują nazwania tego, co czują i przeżywają. Wszystkie dzieci, które do nas przyjdą, najpierw są zapraszana na spotkania konsultacyjne, a dopiero później oferowana jest im pomoc. Organizujemy także terapie dla młodych małżeństwa z małymi dziećmi, tak by rodzice lepiej zrozumieli swoje pociechy. Na dodatkowych warsztatach dla kobiet pokazujemy, w jaki sposób czerpać radość z macierzyństwa.

Oferujemy pomoc psychologiczną dla młodzieży

W przypadku terapii dla młodzieży wychodzimy z założenia, że dla młodych ludzi okres dojrzewania jest trudnym rozwojowo okresem, w którym człowiek znajduje się w tragiczny konflikcie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Z jednej strony młoda osoba nie może już powrócić do dzieciństwa, ale z drugiej strony dorosłość jawi się jej na tyle przerażająca, że nie potrafi do niej wejść. Ten separacyjny wewnętrzny konflikt staje się właśnie źródłem wielu zaburzeń. To, co nasi psychologowie wzmacniają i dają w terapii młodym ludziom zgłaszającym po pomoc, to refleksję, żeby się zastanowili i dojrzali do bycia dorosłym i byli świadomi własnych mechanizmów reagowania. Wierzymy, że jeżeli młody człowiek wyjdzie z terapii z pomysłem czy refleksją to jest już wygranym, który poradzi sobie ze swoimi lękami i będzie umiał dosięgnąć dorosłości.

Pomagamy dorosłym w problemach

Terapie dorosłych kierujemy do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej lub społecznej. Wspieramy także osoby poszukujące nowych dróg rozwoju osobistego, pragnących poznać swoje możliwości i przekroczyć własne ograniczenia. W czasie terapii indywidualnych czy warsztatów rozwoju osobistego uczymy także jak poradzić sobie ze stresem, jak rozbudzić swoją kreatywność, jak być asertywnym, i jak odnaleźć w sobie prawdziwą kobiecości czy męskość. Prowadzimy także terapie dla par i oferujemy konsultacje z seksuologiem. Nasza psychoterapia także jest skierowana do tych osób, które czują, że ich dotychczasowe zachowania czy relacje nie są satysfakcjonujące. Za każdym razem dopasowujemy program terapii i rozwoju do indywidualnych potrzeb zgłaszającej się do nas osoby.

Rozwój psychologiczny w biznesie

Nasz instytut ma również do zaoferowania szeroki zakres usług skierowanych do Biznesu. Przeprowadzamy badanie kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników i kandydatów do pracy z wykorzystaniem zaawansowanych metod oceny. Oferujemy również psychologiczne wsparcie w sytuacji utraty pracy. Pomagamy przy określeniu indywidualnego planu działania oraz uczymy aktywnych sposobów poszukiwania pracy i przygotowywania się do procedur rekrutacyjnych. W ramach coachingu indywidualnego rozwiązujemy bieżące trudności zawodowe, jak również kształtujemy i rozwijamy umiejętności osobiste wszystkich osób zgłaszających się do nasz po wsparcie.